ON - coolthinking.nl

Kennismaking

Wellicht is het in de vorige ON al opgevallen, maar de naam waarmee deze column wordt ondertekend, is een andere dan de naam die bijna anderhalf jaar op die plek prijkte. Lijkt logisch, omdat bij ON sinds begin december een flinke redactionele wisseling heeft plaatsgevonden. De vorige hoofd- en eindredacteur zijn de uitdaging aangegaan met het nieuwe weekblad Carp* en een van de redacteuren heeft zelfs gekozen voor een andere werkgever.

Er kwam dus een nieuwe hoofdredacteur, die op zijn beurt een nieuwe eindredacteur heeft aangenomen en een tweetal journalisten meenam. Al dit nieuwe bloed zorgt onmiddellijk ook voor verse ideeën, rubrieken en personen. Niet om in pedanterie te vervallen op deze plek, of zelfs maar te veinzen dat deze tweewekelijkse uitlaatklep van hoofdredactionele gedachtespinsels een trouwe schare lezers trekt – mocht dat wel zo zijn, hartelijk dank – maar dat verse bloed vindt ook meteen zijn weerslag in ON.

Zo heeft Tommy Wieringa zijn intrede gedaan binnen de kolommen van dit blad als columnist. Evenals voorganger Martin Bril is Tommy Wieringa schrijver van beroep en voelde zich geprikkeld om de komende tijd zijn mening te ventileren. Ik leerde Tommy Wieringa vier jaar geleden kennen, toen hij zich als medewerker van een maandelijks mannenblad ook had laten verleiden mee te gaan op zo’n typische journalistenreis door de Schotse hooglanden op uitnodiging van een whisky-fabrikant. Nu is reizen bij uitstek de gelegenheid om iemand te leren kennen, journalistentrips zijn het ideale hulpmiddel om uitgebreid te netwerken binnen het metier.

Nu staat Wieringa alweer op het punt om binnenkort zijn vierde roman te publiceren en is tegenwoordig dus heel literair bezig. Hij krijgt zelfs al uitnodigingen voor het Boekenbal!

Voor een nadere kennismaking met de nieuwe columnist verwijs ik graag naar pagina vier, waar hij op zijn manier zijn hoed afneemt. Maar niet alleen pagina vier krijgt vanaf hier een verwijzing (synoniem), het gehele nummer verdient het scrupuleuze oog van de ambitieuze lezer.

Zonder mathematische trucjes toe te passen, is de eerste maand van het laatste jaar van dit millennium inmiddels begonnen, hoewel structuurfanaten betogen dat formeel januari 2000 met die term mag schermen. Hoe het ook zij, behalve structurele doemdenkers hebben maar weinig mensen last van een volwaardig fin-de-siecle-gevoel. Sterker nog, een recente enquête van de Stichting Wetenschap en Techniek Nederland wees uit dat ongeveer 56 procent de toekomst zeer zonnig inziet.

Tweeëndertig procent heeft een neutrale mening en slechts twaalf procent van de Nederlander kan onder het kopje ‘doemdenker’ worden geschaard. Onder de positivo’s bevinden zich vrijwel alle hoger opgeleiden, hoe lager de opleiding, des te hoger het negatieve toekomstbeeld. Uiteraard zijn er talloze nuanceringen aan te brengen in deze enquête, maar voor ons is de boodschap glashelder: we gaan een bijzonder positieve jaargang tegemoet.

Hallo, mijn naam is Kel en ik ben uw hoofdredacteur voor de komende tijd.

 

Kel Koenen

 

[box type=”info”]De hoofdredacteur van OrientatieNieuws (ON) schreef in ieder nummer het hoofdredactioneel. Dit is de allereerste column van Kel Koenen nadat hij in december 1998 de scepter had overgenomen van Peter van de Klugt. Dit artikel verscheen in ON, januari 1999[/box]