Never a dull moment!

Wanneer op 16 maart 2001 het eerste nummer van Financials Only verschijnt, markeert dit niet alleen een beginpunt, maar voor veel betrokkenen ook een voorlopig hoogtepunt.

Verantwoordelijk voor inhoud en redactie van FO is de hoofdredacteur. Flits sprak dus maar eens een hartig woordje met Kel Koenen.

Hoe ben jij bij Financials Only betrokken geraakt?
‘Ik hoorde van dit project en ben eens gaan praten met de verantwoordelijken. Ik was op dat moment toe aan een ander blad en het opzetten van een nieuwe titel is altijd een spannende klus. Daarbij was ik hiervoor ook hoofdredacteur van een vacatureblad, dus het umfeld was niet geheel vreemd. De doelgroep wel, maar daar kom je snel genoeg in.’

Is er wel ruimte voor een nieuw tijdschrift?
‘Absoluut. Met de vier bestaande bladen van FMA hebben we vakinhoudelijk en gedifferentieerd naar doelgroepen een uitstekende positie. Financials Only richt zich op alle van deze vier doelgroepen en wordt hiervoor hét vacaturemedium. De financiële functionaris is een veelgevraagde professional op de arbeidsmarkt, maar in typische vacaturekranten als Intermediair, de Volkskrant of Carp* lees je bijna nooit over de financiële professional in artikelen. Daar maakt Financials Only het verschil.’

Wat is dat specifieke karakter van Financials Only?
‘De mens achter de professional staat centraal. Persoonlijke ontplooiing, inspiratiebronnen, ambitie, loopbaanontwikkeling, verhouding tussen werk en vrije tijd, dat soort zaken. Veel human intrest-verhalen, maar daarnaast ook informatie en bruikbare tools over individuele ontwikkeling.

De lezer steekt er duidelijk wat van op, zonder heel vakinhoudelijk te zijn. Het is geen straf om het blad te lezen. Maar het unieke zit ‘m in de nauw gespecificeerde doelgroep, de daarop afgestemde formule en relevante arbeidsmarktcommunicatie. Die drieeenheid maakt het tot een onmisbaarblad voor de doelgroep. Een echt lijfblad, dus.’

Hoe is de formule precies opgebouwd?
‘Het belangrijkste kenmerk is variatie in presentatie. De bladopbouw vindt plaats op een redelijk strakke manier, maar door veel variatie in onder meer kleuren, soorten artikelen, beeldgebruik, lengte van verhalen is iedere pagina weer een feestje. Never a dull moment. Daarnaast kent het blad een soort glijdende schaal, in ieder nummer beginnen we met nieuws, om via de grote verhalen en vaste elementen te eindigen in een rubriek met als motto ‘werken om te leven’.’

Het tijdschrift gaat dus niet alleen maar over werk en aanverwante zaken?
‘Nee, het is weliswaar het belangrijkste bestanddeel, maar geen enkele lezer wil van begin tot eind worden overvoerd met de arbeidsmarkt. Ook hiervoor geldt: variatie. In vorm, stijl en inhoud. Meer tipje van de sluier licht ik nog niet op, op 16 maart wordt alles duidelijk. Hoop ik.’

Heb je al ruzie gemaakt met de uitgever?
Lachend: ‘Nee, nog niet. Hoewel de verhouding tussen uitgever en hoofdredacteur soms wel voor spanningen kan zorgen. Maar we hoeven in ieder geval niet als redactie niet op de barricaden om de redactionele onafhankelijkheid te bevechten.

De verhoudingen zijn bij Kluwer heel duidelijk: een uitgever is product-scheppend aansprakelijk en de hoofdredacteur draagt de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor een tijdschrift.’

 

Dit interview met Kel Koenen over Financials Only verscheen in december 2000 in het personeelsblad van Kluwer Nederland.