Website ontwikkeling

Een nieuwe website ontwikkelen maakt in sommige gevallen pijnlijk duidelijk wat er allemaal mis is in een organisatie. Want achter elk stukje informatie dat je wilt plaatsen, zit beleid. Als dat beleid er niet is, dan wordt het moeilijk om de website te vullen.

Een webwinkel komt er misschien nog wel mee weg, al is minimaal een correcte voorraadlijst wel erg handig. Maar van veel andere organisaties wordt verwacht dat ze hun beleid, visie, missie en/of aanbod toelichten.

Goede doelen, hulporganisaties, politieke partijen, overheidsinstanties en ziekenhuizen. Instellingen die verantwoording moeten afleggen voor hun rol in de maatschappij.

Een corporate story, visie, missie, organisatiedoelstellingen, dat soort dingen. Zolang deze zaken niet duidelijk zijn, blijft je website incompleet.

Creativiteit vergt input
Kun je dan niet gewoon het een en ander verzinnen, een creatieve copywriter goud geld betalen voor een mooi verhaal? Dat kan. Maar als klanten of stakeholders, journalisten het gevoel krijgen dat het onzin is, is dat schadelijk voor de organisatie.

Een communicatie-afdeling die zichzelf serieus neemt, zal dat niet zomaar laten gebeuren. En dus komt er geen website, totdat de inhoud strookt met de werkelijkheid, of daar in ieder geval bij in de buurt komt.

Terwijl je wacht op input vanuit de organisatie, lijkt het misschien efficient om alvast aan het concept van de website te beginnen. Maar de antwoorden die jij eigenlijk graag al zou hebben, die zal een goed ontwerpbureau van je eisen.

Wat is de positionering van de organisatie? Wie zijn jullie klanten? Wat willen jullie bereiken met deze website? Ze moeten hun werk immers ergens op baseren. Anders lopen ze het risico dat ze halverwege het project de helft weer moeten veranderen.

Lees: dan lopen ze het risico extra werk te moeten verzetten zonder dat ze extra uren kunnen rekenen.

Onaantrekkelijke scenario’s
Het zijn allemaal open deuren, maar toch beseffen opdrachtgevers het lang niet altijd. Of het nu ontbreekt aan eenduidige informatie, de nieuwe huisstijl, of een duidelijke visie over wat de organisatie met de website wil bereiken, op een bepaald moment loop je vast.

Je kunt niet verder zonder beslissingen van directie of management. De beslissingen die eigenlijk al gemaakt hadden moeten zijn voordat je aan de nieuwe website begon.

In het ergste geval stroken die beslissingen van het management niet met het concept van de website waar je alvast aan was begonnen. In dat geval zijn er twee mogelijkheden: je zit straks met een website die niet echt aansluit op de gewenste positionering van de organisatie, of je moet grotendeels opnieuw beginnen. Beide scenario’s zijn verre van aantrekkelijk.

Alvast beginnen
In theorie zou je niet aan de ontwikkeling van een website moeten beginnen zonder een goede basis. Duidelijk beleid waar je gedurende het hele proces op terug kunt grijpen. In praktijk zal je opdrachtgever soms eisen dat je alvast een start maakt. Een goede communicatie-afdeling kan dat wel even tegenhouden, maar niet altijd lang genoeg.

Dan kun je weinig anders doen dan je opdrachtgever van te voren heel duidelijk te maken dat als je niet bij A begint, Z lang uit zicht zal blijven. En dat als je Z forceert, het eindresultaat zelden tevreden zal stellen.

Wat er dan uiteindelijk online staat is een website die er misschien mooi uitziet, maar waarop fundamentele informatie onvindbaar is. Simpelweg omdat deze informatie nog steeds niet beschikbaar is.